Cute bear wearing a cozy sweater enjoying the Fall foliage. (Digital/Corel)